CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

Usługi eksperckie

Jednym z kluczowych obszarów naszych działań eksperckich na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Białystok jest tworzenie, wdrażanie i koordynowanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych. Nasi specjaliści zajmujący się tą dziedziną skupiają się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania różnych obszarów miejskich usług. Ich zadaniem jest nie tylko tworzenie nowych systemów, ale również ich skuteczne wdrożenie i monitorowanie, aby zapewnić ich efektywne działanie na rzecz mieszkańców Białegostoku.

Kolejnym istotnym aspektem ekspertyz jest tworzenie, wdrażanie i utrzymanie standardów oraz metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok. Dzięki temu zapewniona jest spójność działań, a także ułatwiona jest integracja różnych rozwiązań systemowych. To kluczowy element, który pozwala na efektywną komunikację pomiędzy różnymi systemami, co z kolei przekłada się na sprawną obsługę potrzeb mieszkańców oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok.

Nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów i infrastruktury informatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz inne jednostki organizacyjne Miasta Białystok to kolejne istotne zadanie naszych ekspertów. Ich rolą jest zapewnienie, że różne systemy, które są używane przez różne jednostki, są ze sobą zgodne i mogą współpracować efektywnie. To zagwarantuje płynne przepływanie informacji oraz ułatwi realizację złożonych procesów organizacyjnych.

Kolejnym obszarem działań eksperckich jest tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie polityk oraz procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok. Z uwagi na rozwijające się zagrożenia cybernetyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych oraz infrastruktury są niezwykle istotne. Specjaliści dbają o to, aby stosowane rozwiązania były aktualne i odpowiadały najnowszym standardom bezpieczeństwa, chroniąc w ten sposób ważne informacje oraz poufne dane mieszkańców.

Oprócz tego, eksperci ds. teleinformatyki mają za zadanie opiniowanie wniosków inwestycyjnych w zakresie teleinformatyki. Ich główne zadanie polega na ocenie zgodności planowanych inwestycji z założeniami strategicznymi Miasta Białystok oraz ich efektywności w długoterminowej perspektywie. Ich ekspertyza pomaga w podejmowaniu mądrych decyzji inwestycyjnych, które przynoszą korzyści zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Ostatnim ważnym aspektem ich pracy jest organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok. Dzięki tym szkoleniom pracownicy różnych jednostek organizacyjnych są w stanie lepiej zrozumieć złożoność systemów, z których korzystają na co dzień. To z kolei przekłada się na bardziej efektywną pracę oraz sprawniejsze reagowanie na ewentualne problemy czy awarie.

Wszystkie te działania eksperckie są kluczowe dla rozwoju Miasta Białystok, zapewniając nie tylko technologiczną innowacyjność, ale również skuteczność, bezpieczeństwo i spójność w funkcjonowaniu różnych jednostek organizacyjnych. Eksperci teleinformatyki odgrywają niezwykle istotną rolę w budowaniu nowoczesnego i zintegrowanego środowiska miejskiego.

 

Powrót na początek strony