CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

Usługi operatorskie

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego, w tym w szczególności:

Budowa i Utrzymanie Bezpiecznego Dostępu do Internetu - Jako operator telekomunikacyjny, istotnym zadaniem dla nas jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do Internetu. To oznacza nie tylko dostarczenie szybkiego i niezawodnego połączenia, ale także zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe (firewalle), ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i systemy monitorujące, które chronią użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami w sieci.

Publicznie Dostępne Usługi Telekomunikacyjne - Operator telekomunikacyjny dostarcza różnorodne publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne, umożliwiając komunikację na szeroką skalę. Obejmuje to usługi głosowe, wiadomości tekstowe, transmisje danych i wiele innych, które są dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Publicznie Dostępna Usługa Dostępu do Internetu - Publicznie dostępna usługa dostępu do Internetu to jedno z kluczowych świadczeń. Dla mieszkańców i gości Białegostoku stanowi ona ważne źródło dostępu do wiedzy, komunikacji oraz rozrywki. Operator musi zapewnić nie tylko dostępność, ale także niezawodność i bezpieczeństwo połączenia.

Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Telekomunikacyjnej - Budowa i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnych to proces skomplikowany i kosztowny. To obejmuje rozwijanie i modernizację infrastruktury, wdrażanie nowych technologii oraz zapewnienie ciągłości działania. Operator musi też monitorować infrastrukturę, aby zapewnić, że spełnia ona wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa.

Nabywanie Prawa do Infrastruktury Telekomunikacyjnej i Sieci Telekomunikacyjnych - W celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych, operator musi nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci. To może obejmować umowy na korzystanie z istniejących infrastruktur lub budowę własnych sieci w celu rozszerzenia zakresu usług.

Dostarczanie Sieci Telekomunikacyjnych i Zapewnienie Dostępu do Infrastruktury Telekomunikacyjnej - Operator telekomunikacyjny dostarcza sieci telekomunikacyjne, które umożliwiają komunikację i dostęp do Internetu. To obejmuje zarówno sieci przewodowe, jak i bezprzewodowe. Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok umożliwia tym instytucjom efektywne korzystanie z usług telekomunikacyjnych, co jest kluczowe w realizacji ich misji i obsłudze mieszkańców.

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego jest niezwykle istotne dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Operatorzy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu łączności, dostępu do informacji i usług online oraz wspieraniu rozwoju gospodarki cyfrowej. Współpraca z organami publicznymi, takimi jak Urząd Miejski, jest istotna w kontekście rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnienia dostępu do usług dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Powrót na początek strony