CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

Usługi informatyczne

Nadrzędnym celem działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok jest skuteczne zarządzanie technologicznymi aspektami administracji miejskiej. Ekspertyzą i profesjonalizmem charakteryzują się liczne czynności, które obejmują:

Budowę i Utrzymanie Systemów Gromadzenia, Wymiany i Raportowania Danych - Specjaliści z CUI skupiają się na projektowaniu i utrzymaniu systemów, które umożliwiają zbieranie, wymianę i raportowanie danych. Te systemy są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, umożliwiając efektywne gromadzenie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji administracyjnych.

Współpracę z Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu - Współpraca z różnymi jednostkami organizacyjnymi obejmuje zarówno udział w procesie tworzenia nowych systemów informatycznych, jak i obsługę tych już istniejących. Ekspertowie nadzorują procesy serwisowania oraz ewentualnego wycofywania przestarzałych systemów, dbając o ciągłość działania i minimalizację ryzyka.

Budowę i Utrzymanie Systemów Dziedzinowych - Opracowywanie systemów specyficznych dla poszczególnych obszarów działania Urzędu Miejskiego jest kluczowym elementem. Te systemy uwzględniają unikalne wymagania i potrzeby poszczególnych dziedzin administracji, co pozwala na bardziej efektywne prowadzenie różnorodnych procesów.

Standardy Transmisji Danych - Pracownicy teleinformatyki dbają o odpowiednie normy i standardy transmisji danych w ramach systemów teleinformatycznych. Zapewniają, że przesyłanie informacji odbywa się sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z najnowszymi technologiami.

Realizację Zadań dla Miejscowych Jednostek Edukacyjnych - Oprócz obsługi Urzędu Miejskiego, eksperci zajmują się także systemami dla jednostek edukacyjnych. Obejmuje to różnorodne systemy, takie jak finansowo-księgowy, dziennik elektroniczny, strony internetowe, system naboru uczniów, poczta elektroniczna i inne dziedzinowe rozwiązania informatyczne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Utrzymanie Infrastruktury Teleinformatycznej - Niezawodność infrastruktury teleinformatycznej jest kluczowa. Dlatego CUI dba o prawidłowe działanie systemów i infrastruktury informatycznej, zarządzając nimi, przeprowadzając naprawy i konserwację, oraz nadzorując eksploatację zgodnie z umowami, licencjami i gwarancjami.

Zapewnienie Ciągłości Działania Systemów - Opracowywanie planów zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych to kluczowy aspekt naszej pracy. Działa to jako zabezpieczenie przed awariami, a także jako reakcja na wszelkie ewentualności, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu systemów.

Dostarczanie Sprzętu i Oprogramowania - nasi eksperci teleinformatyki odpowiadają również za dostarczanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania, które są kluczowe dla realizacji celów Miasta Białystok w obszarze teleinformatyki.

Nasza praca nie tylko umożliwia efektywne zarządzanie danymi i systemami w Urzędzie Miejskim i innych jednostkach organizacyjnych, ale także przyczynia się do sprawnego funkcjonowania edukacji oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej Miasta Białystok. 

Powrót na początek strony